Gyllene Vardag

Historia


Gyllene Vardag grundades 2007 på initiativ av Kristina Hjorth som genom sitt arbete inom HSO Luleå såg hur svårt många personer med funktionsvariationer hade det ekonomiskt då hjälpmedel med mera är förenat med en avgift.


Styrelsen för HSO Luleå beslutade att bilda fonden Gyllene Vardag som fick eget organisationsnummer och egna bankkonton. 


Man beslutade att bidragen från fonden skulle gå till sådant som de med funktionsvariationer inte kunde köpa eller göra på grund av låga inkomster.


Fondens syfte är att ge den som behöver en guldkant i vardagen. Det kan handla om allt från ett bidrag för att kunna skaffa sig ett hjälpmedel eller ge en familj möjlighet till en dag i badhuset.


Vill du skänka en gåva?


Vi tar tacksamt emot gåvor för att kunna fortsätta ge en guldkant i vardagen till de som behöver.


Du kan sätta in pengar på fondens bankgiro: 5245-7140

Du kan swisha: 123 021 12 27


Du kan också skicka ett telegram för att hedra en avliden eller för att uppmärksamma en högtidsdag.


Det gör du genom att kontakta fonden på gyllenevardag@gmail.com

Följande uppgifter ska du ange i ditt mejl:

  • Vem telegrammet gäller för.
  • Evetuellt datum och plats när telegrammet senast ska vara förmedlat.
  • Eventuell vers eller dikt.


Kom ihåg att vara ute i god tid! Vi tar inte ut någon avgift för telegrammen.


Du kan också kontakta HSOs kansli på 0920-52 38 30. De hjälper fonden med förmedling av telgram och gåvor.


Tack för din gåva!Vill du söka medel från fonden?


Kriterier för att kunna ansöka är:


  • Du är medlem i en av HSO Luleås medlemsföreningar
  • Du kan styrka dina uppgifter
  • Du kan endast ansöka om ekonomiskt bidrag för det som man inte omfattas av det man har hjälp att få via regionen, Luleå kommun eller likande. (Exempelvis: man kan inte ansöka om hjälpmedel som man är berättigad till att få från kommun eller region.)


Ansökningsblankett läggs ut när det finns medel i fonden.


Ansökningar som kommer in utanör angiven ansökningsperiod makuleras.


De som beslutar om bidrag är Gyllene Vardags styrelse som omfattas av sekretess. Ledamöterna är anonyma.Välkommen med din ansökan!

Funktionsrätt Luleå © Copyright 2018.

All Rights Reserved.